وارد چت روم پر (full) شوید! - data fair
1386/07/03

وارد چت روم پر (full) شوید!
برای ورود به چت رومی که پر است یعنی 40 نفر در آن آن لاین هستند مراحل زیر را طی کنید:ابتدا یک چت روم بسازید تا هیچ کس داخل آن نباشد.
کد روبرو را در قسمت پیغام تایپ کنید [*] join/ ﴿که بجای [*] باید نام چت رومی که پر هست و قصد ورود به آن را دارید را وارد کنید.﴾
ممکن است با پیغامی که می گوید این چت روم پر است مواجه شوید. یک مدت صبر کنید دو باره کد بالا را وارد کنید این بار وارد چت روم پر خواهید شد!