سایت ماله کیه??? - data fair
1386/07/03

سایت ماله کیه???
وقتی که می خواهید بفهمید یه سایت ماله کیه باید اون رو whois کنید من برای این کار از سایت onlinenic.com استفاده می کنم

۱.در سایت گزینه whois رو انتخاب کنید

۲.اسم سایت رو وارد کنید تا تمام اطلاعات سایت به شما داده شود

دیدید چه راحت بود!!!