ساخت پروفایل - data fair
1386/07/03
برای این کار که یکی از ساده ترین امکانات یاهو می باشد شما می بایستی در صفحه ی اصلی یاهو مسنجر روی منوی file کلیک و زیر منوی edit my profile و در کادر باز شده new profile را انتخاب کنید و در سایت باز شده نیز edit new profile را انتخاب کنید و در فرم باز شده تنها اولین فیلد را پر کنید با نامی که می خواهید id شما باشد .شما اجازه ی کار را برای رسیدن به 5 id دارید و با این کار شما یک id ساخته اید که می توانید با آن ها به یک نفر پیام دهید به طور همزمان به این صورت که در قسمتی از پی ام که نام شما را نوشته اجازه عوض کردن آن و تبدیل آن به id پرفایل داده می شود .